Aukje Reinders

coaching, supervisie & training

ACT Training

Wat is ACT?

ACT staat voor Acceptance & Commitment Therapie. Dit is een derde generatie gedragstherapie die klanten helpt om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die ze tegenkomen (Acceptance), zodat ze kunnen blijven investeren in de dingen die ze echt belangrijk vinden in het leven (Commitment).

In samenwerking met het Bijscholingsinstituut voor Therapeuten heb ik met veel plezier regelmatig ACT-trainingen voor professionals gegeven.

In eigen beheer geef ik regelmatig ACT-trainingen aan diverse professionals (onder andere intervisiegroepen huisartsen).

ACT bestaat uit zes processen:

Acceptatie: ruimte maken voor vervelende ervaringen

Defusie: afstand nemen van je gedachten

Het Zelf: flexibel omgaan met je zelf(beeld)

Hier en nu: aandacht voor het hier-en-nu

Waarden: stilstaan bij wat je echt belangrijk vindt

Toegewijd handelen: investeren in je waarden

Deze ACT-vaardigheden zorgen er samen voor dat je psychologisch flexibeler wordt. ACT is dus niet zo zeer het reduceren van klachten, maar het ontwikkelen van persoonlijke veerkracht en een persoonlijk waardenkompas. Bij ACT wordt veel gebruik gemaakt van metaforen, verhalen en oefeningen. Het is een ervaringsgerichte methode.

ACT is erkend als een bewezen therapievorm bij depressie, verschillende angststoornissen, psychose en chronische pijn. ACT is erop uit het algemeen welzijn van klanten te vergroten: daardoor is het een hele geschikte methode om toe te passen binnen een coachings of een supervisietraject.

Bij See-True ben ik opgeleid tot ACT-trainer. Ook heb ik daar de vervolgopleiding gedaan. Om meer ervaringsgericht te werken heb ik een cursus bij RINO-Amsterdam gevolgd. Het onderzoeken van de kracht (en belemmering) van taal is een essentieel onderdeel van ACT: dit aspect ben ik nog nader aan het verkennen door het volgen van workshops.