Aukje Reinders

coaching, supervisie & training

Coaching

Bij coaching gaat het om een afgebakend probleem dat samen met mij aangepakt wordt. Ik werk resultaatgericht en met diepgang. Er is aandacht voor de praktische kant en voor de onderstroom. Je krijgt meer inzicht in je zelf, in wat je belangrijk vindt in je leven en je leert vaardigheden om soepeler om te gaan met moeilijke gedachtes en emoties.

Ik geloof in de eigen creativiteit en kracht van mensen. De methoden die ik inzet zijn divers (Acceptance & Commitment Therapie; Imaginatie, creatieve middelen (autobiografisch schrijven, tekenen, metaforen, verhalen), Oplossingsgericht Werken of Voice Dialogue) en altijd afgestemd op jouw wensen en mogelijkheden.

Mensen komen bij mij met de volgende vraagstukken:

  • Belangrijke keuzes en beslissingen: hoe krijg ik helder waar ik voor kies bij keuzeproblemen op het gebied van werk, relaties, studie?
  • Stress en burnout: wat levert spanning op; welke oude ineffectieve gedragspatronen kom ik tegen; hoe zorg ik beter voor mezelf; hoe bewaak ik mijn grenzen; hoe ga ik beter met mijn energie om; hoe raak ik weer geinspireerd?
  • Negatieve emoties: het verminderen van spanningsklachten, het accepteren en soepeler omgaan met sociale angsten, faalangst, traumatische gebeurtenissen, last hebben van fysieke beperkingen.
  • Communicatieproblemen: hoe blijf ik bij mezelf in contacten met belangrijke anderen; hoe kom ik op een gezonde manier voor mijn belangen op.
  • Zelfvertrouwen: hoe krijg ik meer vertrouwen in mezelf; hoe verminder ik mijn zelfkritiek; hoe ga ik beter om met kritiek van anderen; hoe verminder ik mijn perfectionisme?
  • Zingeving: wat wil ik ten diepste, waarmee voel ik echt verbinding? Hoe geef ik mijn leven zin en vorm na een ingrijpende verandering zoals echtscheiding, een ingrijpende ziekte of verlies van een dierbare?

Mensen kiezen vaak voor mij omdat ze gestimuleerd worden tot gedragsverandering. Het “weten wat er mis is” is vaak ruimschoots aanwezig.

Gemiddeld zijn 4 tot 8 gesprekken nodig. Voor particulieren bedragen de kosten € 90,00 per uur. Voor organisatiecoaching gelden hogere tarieven.