Aukje Reinders

coaching, supervisie & training

Privacyverklaring

Aukje Reinders coaching, supervisie en training beschikt over een Privacyreglement. Hieronder treft u hiervan een beknopte weergave.

Voor het voeren van de praktijk worden er persoonsgegevens gevraagd en verwerkt en is er sprake van dossiervorming. Er worden niet meer gegevens gevraagd dan nodig is voor het beoogde doel.

De persoonsgegevens worden up-to-date gehouden en indien nodig gecorrigeerd en/of aangevuld.

Je hebt de volgende rechten

  • Recht op inzage
  • Recht om te wijzigen
  • Recht om vergeten te worden
  • Recht om gegevens over te dragen
  • Recht op informatie
  • Recht op intrekken toestemming

De coach/supervisor houdt zich aan ethische waarden en beroepscodes van de LVSC (Landelijke vereniging voor Supervisie en Coaching) en Coaches voor Medici.

De persoonsgegevens worden in een adequaat beveiligde omgeving bewaard tegen onbevoegde toegang, wijziging, vernietiging of verspreiding. Aukje Reinders coaching, supervisie en coaching wordt ondersteund door een externe Functionaris gegevensbescherming. Bij enige inbreuk op beveiliging wordt dit gemeld.

Aukje Reinders coaching, supervisie en training deelt uw persoonsgegevens niet met anderen, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft verleend. Na toestemming wordt voorafgaand aan het delen van de informatie met derden, deze informatie zorgvuldig met u besproken, waarbij u recht heeft om te wijzigen.

Na schriftelijke toestemming van jou als cliënt om info te delen met derden, wordt deze beveiligd verstuurd en/of gemaild.

Kinderen en Jongeren

Voor cliënten van 12 tot 16 jaar geldt dat ouders/verzorgers en kind/jongere beiden moeten instemmen met het delen van informatie. Vanaf 16 jaar is alleen de toestemming van de cliënt vereist.

Een kind/jongere van 12 tot 16 jaar moet toestemming aan de coach verlenen voor het delen van informatie met ouders.

Je kunt in de praktijk het uitgebreide privacyreglement opvragen en/of inzien.