Aukje Reinders

coaching, supervisie & training

Werkwijze

Naast de gebruikelijke supervisie en coachingsmethoden zet ik – waar nodig en altijd afgestemd op de persoon en behoeftes van de klant – specifieke methoden in die het leerproces ondersteunen of versnellen:

 

  • Acceptance & Commitment Therapie: een grondig onderzoek naar wat je belangrijk vindt in het leven. Bijpassende acties bedenken en uitvoeren die je doen bewegen in de richting van jouw belangrijke waarden. Accepteren wat je niet kunt veranderen. Vaardigheden leren om te leren omgaan met moeilijke gevoelens en gedachten.
  • Creatieve, ervaringsgerichte werkvormen zoals het gebruik maken van (innerlijke) beelden, het tekenen of schilderen van situaties, autobiografische opdrachten die verwerkt worden in tekst en/of beeld (art-journal); het inzetten van diverse drama-oefeningen (bijvoorbeeld een interactiedrama of een rolinterview).
  • Provocatieve interventies: Je wordt als klant op een plagerige manier op het verkeerde been gezet door bijvoorbeeld jouw gedrag overdreven te spiegelen, met absurde verklaringen of oplossingen te komen, of door gekke metaforen aan te dragen. Je wordt hierdoor uitgedaagd verantwoording te nemen voor het eigen (leer)gedrag en te komen tot nieuw gedragsrepertoire.
  • Voice-Dialogue: het op een ervaringsgerichte manier verkennen van de verschillende “stemmen” in je hoofd en te onderzoeken hoe deze verschillende “stemmen” meer in balans kunnen worden gebracht.